Allmänna villkor

wedotv är en OTT-tjänst genom vilken användare och medlemmar kan få tillgång till filmer och tv-program som videoinnehåll ("wedotv-innehåll"). Termen over-the-top-innehåll (OTT) avser överföring av video- och ljudinnehåll via internetåtkomst utan att en internetleverantör är inblandad i kontrollen eller distributionen av innehållet. Överföringen sker via internet till TV-apparater, datorer och andra enheter ("wedotv ready devices"). Användaren kan också få tillgång till wedotv-innehållet via wedotvs webbplats eller wedotv-appen. Tekniska krav för användning av wedotv är en internetanslutning och en streamingkompatibel slutenhet samt användning av en aktuell marknadsanpassad webbläsare eller wedotv-appen.


Wedotv-tjänsten tillhandahålls till dig av Video Solutions AG, representerat av styrelseordföranden Philipp Rotermund, Zählerweg 5, 6300 Zug, Schweiz.


Dessa allmänna villkor för användning av wedotv innehåller de grundläggande reglerna för användarrelationen mellan wedotv som leverantör och wedotv-användarna. De gäller för allt innehåll, alla funktioner och andra tjänster som wedotv tillhandahåller användaren på grundval av användarrelationen. "Wedotv-tjänsten", "Vår tjänst" eller "Tjänsten" används i dessa Användarvillkor för att beteckna Tjänsten.


wedotv är en gratistjänst. Detta innebär att användare kan använda wedotv gratis med reklam.


wedotv förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Användaren kommer att underrättas om sådan ändring och ges rätt att invända mot ändringen inom fyra veckor från underrättelsen. Om användaren motsätter sig en ändring av användarvillkoren förbehåller sig wedotv rätten att säga upp avtalet med respektive användare. Användaren kommer att informeras om konsekvenserna av en invändning i ändringsmeddelandet.


1. Kostnadsfri version

Användaren kan använda Innehållet kostnadsfritt, men måste acceptera att reklam visas i alla program. Gratis wedotv-tjänster finansieras av reklam. I detta avseende förbehåller sig wedotv rätten att visa personlig reklam (t.ex. reklamklipp från reklampartners) för sina egna erbjudanden och erbjudanden från tredje part före och under streaming av videoinnehåll.


Wedotv-appen kan laddas ner eller köpas via appbutiker för olika plattformar (Apple App Store eller Google Play). För användning av respektive appbutiker gäller uteslutande respektive operatörs användnings- och köpvillkor.


Streamingens kvalitet beror på användarens tillgänglighet och anslutning till internet. Av tekniska skäl kan kvaliteten på wedotv-tjänsterna (t.ex. videokvalitet) vara lägre på vissa platser (särskilt utomlands). Något krav på ständig tillgänglighet eller en viss kvalitet på wedotv-tjänsterna finns inte vid någon tidpunkt.


Wedotv förbehåller sig rätten att tillhandahålla enskilda wedotv-tjänster endast i vissa regioner av tekniska eller juridiska skäl. Tekniska åtgärder (t.ex. geotargeting baserat på IP-adressen för den internetanslutning som används) får inte kringgås eller störas av användaren.


2. wedotv-tjänsten

2.1 Du måste vara minst 18 år gammal eller myndig för att använda wedotv-tjänsten. Minderåriga får endast använda Tjänsten under överinseende av en vuxen.


2.2. wedotv-tjänsten och allt innehåll som visas via tjänsten är endast avsett för ditt personliga och icke-offentliga bruk. Under den allmänna användningen av wedotv ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för normal avsedd användning för att komma åt wedotv-tjänsten och visa wedotv-innehåll. Med undantag för ovanstående begränsade licens överförs ingen rättighet, titel eller intresse till dig. Användning för affärsändamål och andra ändamål som inte anges häri är inte tillåten. I synnerhet får användaren inte permanent lagra, "rippa", spela in, kopiera, dela eller på annat sätt reproducera wedotv-innehåll som endast tillhandahålls via streaming eller göra det offentligt tillgängligt för tredje part.


2.3 Du får endast visa wedotv-innehåll på geografiska platser där vi tillhandahåller vår tjänst och har licensierat sådant innehåll. Innehållet som kan vara tillgängligt för visning varierar beroende på geografisk plats och ändras från tid till annan. Antalet enheter som du kan titta på vid en viss tidpunkt beror på din valda prenumeration och kommer att anges på sidan "Profil".


2.4. wedotv gör regelbundet ändringar i Tjänsten, inklusive innehållsbiblioteket. Vi kan också testa olika aspekter av vår Tjänst, inklusive vår webbplats, användargränssnitt, reklamfunktioner och tillgängligheten av wedotv-innehåll.


2.5. Du samtycker till att använda wedotv-tjänsten, inklusive alla relaterade funktioner och funktionalitet, i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar eller andra begränsningar för användningen av tjänsten eller innehållet. Du samtycker till att inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda för försäljning eller använda (förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor) något innehåll eller information via wedotv-tjänsten. Du samtycker också till att du inte kommer att: kringgå, ta bort, modifiera, inaktivera eller försämra innehållsskyddet för wedotv-tjänsten. Använda en robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade medel för att komma åt wedotv-tjänsten. Dekompilera, bakåtkompilera eller demontera någon programvara, andra produkter eller processer som är tillgängliga via wedotv-tjänsten; infoga någon kod eller produkt eller manipulera innehållet i wedotv-tjänsten på något sätt; eller använda någon metod för datautvinning, insamling eller extraktion. Dessutom samtycker du till att inte ladda upp, posta, skicka e-post eller på annat sätt överföra något material som kan störa, förstöra eller begränsa någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning ansluten till wedotv-tjänsten, inklusive programvaruvirus eller administration av någon annan datorkod, filer eller program. Vi kan komma att avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst om du bryter mot dessa användarvillkor eller använder tjänsten på ett olagligt eller bedrägligt sätt.


2.6. Kvaliteten på visningen av wedotv-innehåll kan variera från enhet till enhet och kan påverkas av ett antal faktorer inklusive din plats, tillgänglig bandbredd och / eller hastigheten på din internetanslutning. Tillgängligheten av HD, Ultra HD och HDR beror på din internettjänst och enhetens funktioner. Allt innehåll är inte tillgängligt i alla format, t.ex. HD, Ultra HD och HDR. Standardinställningarna för uppspelning i mobilnät utesluter HD-, Ultra HD- och HDR-innehåll. Minsta anslutningshastighet för SD-kvalitet är 0,5 MBit/s. Vi rekommenderar dock en snabbare anslutning för att förbättra videokvaliteten. För att ta emot HD-innehåll (720p-upplösning eller högre) rekommenderas en nedladdningshastighet på minst 5,0 MBit/s per stream. En nedladdningshastighet på minst 25,0 Mbps per stream rekommenderas för att ta emot Ultra HD (definierat som en upplösning på 1080p eller högre) och HDR-innehåll. Du är ansvarig för alla internetavgifter. Kontakta din internetleverantör för information om eventuella avgifter för internetanvändning. Den tid det tar att starta wedotv-innehåll beror på ett antal faktorer, inklusive din plats, tillgänglig bandbredd, det innehåll du väljer och konfigurationen av din wedotv-aktiverade enhet.


2.7. wedotv strävar alltid efter att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet och felfri funktionalitet för wedotv. Av tekniska skäl och på grund av beroende av yttre påverkan, såsom strömavbrott, hårdvaru- och programvarufel, kan dock oavbruten tillgänglighet inte garanteras fullt ut.


2.8 Tillfälliga underhållsarbeten kan leda till en tillfällig försämring av wedotvs användbarhet eller tillgänglighet. wedotv kommer alltid att utföra underhållsarbeten utanför de vanliga användningstiderna, om möjligt. Planerat arbete som förutsägbart kräver ett avbrott i den normala driften kommer att meddelas användaren i förväg via e-post och / eller i wedotv-appen. Så långt det är möjligt inkluderar detta information om typ, omfattning och varaktighet av försämringen.


2.9. Wedotv-programvaran har utvecklats av eller för Wedotv och möjliggör visning av Wedotv-innehåll via Wedotv-aktiverade enheter. Wedotv-programvaran kan variera mellan enheter och media, och funktioner och funktionalitet kan också variera mellan enheter. Du är medveten om att användning av Tjänsten kan kräva programvara från tredje part som omfattas av licenser från tredje part. Du samtycker till att du automatiskt kan få uppdaterade versioner av wedotv och tillhörande programvara från tredje part.


3. lösenord och kontoåtkomst

Den medlem som skapade wedotv-kontot ("Kontoinnehavaren") har tillgång till och kontroll över wedotv-kontot och de wedotv-aktiverade enheter som används för att komma åt vår Tjänst. För att behålla kontrollen över kontot och förhindra att någon får tillgång till kontot (vilket skulle inkludera visning av historikinformation för kontot), bör kontoinnehavaren behålla kontrollen över de wedotv-aktiverade enheter som används för att få tillgång till tjänsten och inte avslöja lösenordet till någon tredje part. Du är ansvarig för att uppdatera och säkerställa riktigheten i den information du tillhandahåller oss i förhållande till Profilen. Vi kan avsluta profilen eller placera profilen i vänteläge för att skydda dig, wedotv eller våra dotterbolag från identitetsstöld eller annan bedräglig aktivitet.


4. övrigt

4.1 Tillämplig lag. Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med schweizisk lag. Dessa villkor begränsar inte några konsumentskyddsrättigheter som du kan ha rätt till enligt de obligatoriska lagarna i ditt bosättningsland.


4.2. Ej efterfrågat material. wedotv accepterar inte ej efterfrågat material eller idéer för wedotv-innehåll och tar inget ansvar för likheten mellan innehåll eller programmering i något medium och material eller idéer som skickats till wedotv.


4.3 Kundtjänst. För mer information om vår Tjänst och dess funktioner, eller om du behöver hjälp med din Profil, besök wedotvs Hjälpcenter på vår webbplats eller använd vårt kontaktformulär.


4.4 Överlevnad. Om någon eller några bestämmelser i dessa Användarvillkor skulle anses vara ogiltiga, olagliga eller icke verkställbara, ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och effekt.


4.5 I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och information som tillhandahålls av kundsupport eller andra delar av vår webbplats, kommer dessa användarvillkor att styra.


4.6 Vid klagomål kan du som användare kontakta den europeiska plattformen för tvistlösning online i konsumentfrågor: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Som en försiktighetsåtgärd vill vi dock påpeka att wedotv inte deltar i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumentfrågor och inte är skyldigt att göra det på något sätt.